Bedriften følger løpende anbefalinger og pålegg fra myndighetene i forbindelse med Covid-19.

  • Alle ansatte bruker munnbind der det er lovpålagt og holder god avstand fra andre hvis er mulig.
  • Det er delt ut munnbind og desinfeksjonsmiddel til hver arbeidsbil.
  • Til å komme på oppdragsadresser elektrikerne bruker firma bil.
  • Hvis mulig en person utfører oppdragen.
  • God håndhygiene er krav før og etter arbeid på anlegg.
  • Bare egne utstyr bruke, ingen lån, ingen deling.
  • Ansatte unngår unødvendige kontakter i arbeidstid, ofte testes for covid-19.