Alle elektroinstallasjoner inn-og utvendig

Alle elektroinstallasjoner inn-og utvendig:

  • montering og skifting av el-anlegg/faste elektriske installasjoner;
  • montering, skifting eller flytting – belysning, lysbrytere, stikkontakter og andre;
  • montering og skifting av elektriske inntak;
  • oppgradering og kapasitetsutvidelse av el.anlegg;
  • elektrotekniske målinger;
  • vedlikehold og reparasjon;
  • byggestrøm.

Trenger du elektriker? Kontakt oss