Målinger

Under mekaniske, kjemiske, fuktighets- or termisk påvirkningene slites isolasjonen. Når insolasjon får sprekker eller generell skade, oppvarmes isolasjonen og det oppstår brannfare. Med isolasjonsmåling av anlegg og installasjon sjekkes det om isolasjonen er tett Vi gjør blant annet motstands-, serie- og jordfeilmåling.

Trenger du elektriker? Kontakt oss