Dokumentasjon

El-tilsynsloven setter strenge krav til all elektroarbeid.

Etter at anlegget er ferdig montert og oppdraget er fullført leverer vi all dokumentasjon som bekrefter at jobben ble utført i samsvar med gjeldende lovverk.

Dokumentasjon består av:

Samsvarserklæring – bekreftelse på at arbeidet er utført i samsvar med krav av gjeldende norsk regelverk.

Risikovurdering – bekreftelse på at anlegget er trygt og sikkert til å bli tatt i bruk.

Sluttkontroll – bekreftelse på at utførte arbeid ble kontrollert visuelt og gjennom målingene og tester.

All dokumentasjon på utførte elektroarbeider ligger i elektronisk tjenestesystem www.boligmappa.no. Du kan få tilgang og se gjennom dokumetene med å logge inn med din bank ID.

 

Trenger du elektriker? Kontakt oss