Finansiering

Vi samarbeide med Svea og kan tilby finansiering opp til kr. 100 000,-.
Rentefri hvis betales innen 6 måneder.
Betalinger kan tillpasses etter behov og muligheter. Det eneste trenges er mobil i nærheten, ønsket refinansieringsbeløp og bank ID.
Prøv gjerne vår finansieringsløsning

Finansiering

 

PRISLISTE
Delbetaling / Kontokreditt

Priser for kunder
Nominell rente per år 6,9 %
Termingebyr NOK 49
Etableringsgebyr 6 måneder rentefri delbetaling NOK 299
Etableringsgebyr 12 måneder delbetaling NOK 399
Etableringsgebyr 24 måneder delbetaling NOK 599
Etableringsgebyr 36 måneder delbetaling NOK 799

Øvrige vilkår
Alle priser er eksklusive mva.
Finansiert beløp over NOK 50 000 kan kreve særskilt manuell vurdering, med f.eks. ettersendelse av lønnslipp og
selvangivelse.
For øvrig har Svea rett til å avslå enhver kredittsøknad på fritt grunnlag.
Kredittpolicy/basisvilkår ovenfor sluttkunde

Følgende regler gir avslag i kredittvurderingen:
• Postnummer 0000 – person uten fast adresse i Norge
• Betalingsanmerkning registrert – inkl. konkurs og gjeldsordning
• Person utvandret
• Spesialopplysning registrert
• Person uten norsk personnummer
• Kunde har ikke fylt 18 år
• Kunde har fylt 66 år
• Ikke godkjent i Svea sine kredittmodeller