Vi tar personvern på alvor

Informasjonssikkerhet er vår største fokus.

Vi setter pris på kundenes tillit og er svært opptatt av at personopplysninger blir samlet, lagret og håndtert på en sikker, forståelig og gjennomsiktig måte.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne fullføre våre forpliktelser overfor kunde.

Behandling av personopplysninger skal skje rettferdig – med respekt for kundes interesser og rimelige forventninger og i samsvar med gjeldende lovverket.

Formål med behandlingen av personopplysninger er:

å sikre enkel kjøp, samt ordentlig og rask ekspedering

å ivareta fortløpende kommunikasjon med kundene – sende påminnelser om ikke gjennomførte kjøp, behandle eventuelle problem rundt kjøp og svare på henvendelser

å holde personopplysninger oppdatert

å annonsere markedskampanjer, tilbud og rabatter

Hvilke opplysninger som skal behandles

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for å drive nettside www.tekodaelektro.no.

Dessuten er vi pålagd å oppbevare en del av opplysninger i forbindelse med regnskapsføring, avgifts- og retur håndtering.

For å gjennomføre bestilling skal kundene bekrefte å ha fylt 18 år og oppgi aktuell informasjon som:

navn

etternavn

epost adresse

adresse

kontakttelefonnummer

Opplysningene må være riktige og skal oppdateres underveis.

Personvern lovgivning

TekodaElektro.no, behandler personopplysninger i samsvar med regler og retningslinjer forankret i personopplysningsloven og EUs forordning for personvern som trer i kraft den 25. mai 2018.

TekodaElektro.no håndterer personopplysninger kun for å kunne ivareta forpliktelser opp mot sine kunder.

Rettslig grunnlag for innhenting av opplysninger er inngått kjøpsavtale med TekodaElektro.no. Håndtering av personopplysninger skjer på lovfestet bakgrunn eller på grunn av mottatt samtykke fra kunden. Vi sørger for at formålet og måten innsamlingen av personopplysninger skjer på skal være gjennomsiktig og forutsigbar.

Samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake. Send oss epost til info@tekodaelektro.no eller ring  +47 922 43 225

Tidsrommet for lagring av personopplysninger

Innsamlede opplysninger skal lagres i samsvar med lovregler og oppbevares så lenge det er nødvendig i forhold til formålet de ble innhentet for.

Det skal oppbevares kun opplysninger som er nødvendige for å svare på kundenes spørsmål angående kjøpet til en hver tid eller får å håndtere eventuelle reklamasjoner i forbindelse med kjøpet.

Opplysningene som ikke lengre er nødvendige skal anonymiseres eller slettes.

All personopplysninger gitt under kjøpet oppbevares på vårt datasystem så lenge løper garantitiden av kjøpte varer og i alle tilfelle ikke mindre enn i 2 år.

Hvordan kan vi beskytte deres personlige opplysninger?

Det er veldig viktig for oss å forsikre beskyttelse av deres personlige opplysninger. Ved å administrere deres personlige opplysninger implementerer vi organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak som hjelper å beskytte personlige opplysninger fra ulovlig destruksjon, endring, avsløring og fra annen avsløring behandling. Våre sikkerhetsaktiviteter som utføres inkluderer personell, informasjon, IT infrastruktur, inkludert periodisk hacking i interne nettverk, data base testing, samt kontorbygg og maskinvarebeskyttelse.

Hvem gir vi dine opplysninger til?

Ved å administrere personlige opplysninger forpliktet TekodaElektro.no  seg til å følge konfidensialitet. Slik forpliktelse er knyttet til regler og retningslinjer forankret i personopplysningsloven. Informasjon kan bli gitt til andre parter for å inngå en kontrakt, gjennomføre kontrakten eller for andre legitime grunner. Informasjon kan bli gitt andre parter med deres forespørsler med forbehold om forpliktelse med andre parter, for eksempel leasingselskap, banker eller andre finansinstitusjoner.

Vi kan gi deres opplysninger til datakontrollere, som gir oss tjenester (utfører arbeid) og håndterer dataene på vegne av oss som datastyring. De har lov til å behandle deres personlig opplysninger kun etter vårt krav og regler og kun i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle de forpliktelsene som er angitt i kontrakten. Sammen med underleverandør tar vi alle mulige måler for å sikre at våre datakontrollere har implementert de nødvendige organisatoriske og tekniske sikkerhetsforanstaltninger og opprettholder personopplysninger.

 

Tjenesteleverandører

For å utføre våre forpliktelser deler vi dine personopplysninger med selskaper som gir oss tjenester for eksempel utfører direkte markedsføring forsendelseoutsourcing. Disse selskapene kan håndtere deres personopplysninger i henhold til våre instruksjoner og kan ikke bruke det til andre mål. Også de må beskytte personopplysninger etter lov og samarbeidsavtalen. Vi samarbeider med følgende selskaper:

Intunor

ABC Revisjon

Svea Finans

Web Solutions

For å utføre vår juridisk forpliktelse etter å ha fått forespørsel kan vi gi dine personopplysninger til juridiske institusjoner eller offentlige myndigheter slik at vi kan presentere og forsvare juridiske krav.

Hva er deres rettigheter?

Å få personlig informasjon om hva vi har opplysninger om og om hvordan vi håndterer og samler disse.

Dere har rett til å henvende dere til oss med forespørsel for å rette opp personopplysninger, ikke håndtere dem, slette disse hvis opplysningene er feilaktige eller ikke fullstendige og/eller unøyaktige, eller hvis de ikke lenger er nødvendige. I dette tilfellet dere bør sende oss forespørsel slik at vi kan behandle denne saken.

Dere kan henvende dere til oss for å slette personlige opplysninger, hvis du oppdager at personopplysninger behandles ulovlig, etter at du har blitt kjent med dine personopplysninger.

å være uenig med behandlingen av dine personopplysninger når de behandles eller er ment å bli behandlet for direkte markedsføringsformål eller på grunn av den legitime interessen som forfølges av TekodaElektro.no eller av en tredje person til hvem personopplysninger er gitt

Når som helst kan dere avbryte gitt samtykke til å behandle opplysningene for direkte markedsføringsformål.

fra 25. mai 2018 og etter ikrafttredelsen av den generelle databeskyttelsesforskriften (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike opplysninger), har du også rett til dataoverførbarhet og rett til å be om fjerning data («rett til å bli glemt») eller be om begrensning av behandlingen.

Hvis du er bekymret for våre handlinger (inaktivitet) som kanskje rette seg ikke etter disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte TekodaElektro.no: e- post info@tekodaelektro.no, telefon +47 922 43 225. Hvis du ikke kan løse problemet med oss, har du rett til å ta kontakt med Datatilsynet (Tollbugata 3, 0152 Oslo), som er ansvarlig for vern av personopplysninger omsorg og kontroll.

Hvis du har spørsmål angående behandling av personopplysninger eller retningslinjene for personvern, eller forslag, vennligst kontakt oss.

Dine opplysninger behandles ikke utenfor EU